नाक कान गला विभाग1 डॉ अशोक बंठिया नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
2 डा. बलराम उपाध्याय चिकित्सा अधिकारी (डी एल ओ ई एन टी )